Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften i klasserna DJ-D-07 är 1600 per lag som köper deltagarkort, övriga lag betalar 1900 kronor (inklusive sanktionsavgift till SHF).

Anmälningsavgiften i klasserna D-08 och 09/10 (Minihandboll) är 700 kr per lag.

Sista anmälningsdag för Skadevi Handbollscup är den 2 oktober 2017. Vid detta datum ska även anmälningsavgiften vara inbetald.

OBSERVERA!
Lag är registrerat som deltagande först när anmälningsavgiften är betald till nedanstående bankgiro. Anmälan är bindande och anmälningsavgift återfås ej vid återbud. Betalningsdatum avgör anmälningsordningen. Straffavgift uttages med 2000 kr per lag vid urdragningar t o m 14 oktober. Från och med 15 oktober är straffavgiften 4000 kronor per lag.

Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet deltagande lag.

Betalning sker till Skadevi Handbollscup på nedanstående bankgiro:

Bankgiro: 5902-9439

Volvo Salmin Elins Esplanad Intersport Skara Sommarland