Foto från tidigare års upplagor av Skadevi Handbollscup efterfrågas hos Ljungström Photography